Herroepingsformulier

Herroeping aan Annurlaila.nl, Van Lovenlaan 9, 5142VG te Waalwijk.

    u hierbij mede, dat
    onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten:

    Naam consumenten(en)*

    Adres consument(en)

    Hierbij dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld.